چگونه یک تولد بسیار ساده بگیریم؟ ما برای برگزاری یک جشن ساده یا متوسط، بهتون به ساده ترین شکل ممکن، راهکارهایی رو میگیم. امیدواریم که به کارتون بیاد.  شما قبل از هر اقدامی، به چند تا چیز بایستی فکر کنید. بعضی موارد رو باید انتخاب کنید و برخی رو باید تدارک ببینید.   که به ترتیب، […]